Quick Scan Lokale Democratie - Barendrecht


Beste inwoner van Barendrecht, 

Fijn dat je deze vragenlijst wilt invullen!  

Als inwoner kun je veel betekenen voor onze gemeente. Je kunt meedenken met onze ambtenaren die plannen maken. Of zelf met goede ideeën komen en die uitvoeren. Door mee te denken, beslissen en doen, draag je als inwoner bij aan goed samenleven, wonen en werken.  

Het is daarbij belangrijk dat wij als gemeente naar inwoners luisteren, als die zien dat er iets misgaat. Of als er ideeën zijn voor hoe het in de gemeente beter kan. Ook is het van belang dat inwoners het van ons horen, als er iets gebeurt in hun buurt of wijk.  

Waarvoor is de vragenlijst
Door deze vragenlijst in te vullen zorg je dat wij ontdekken wat al goed gaat en wat er beter kan. Het gaat dan specifiek om hoe we in gesprek gaan en samenwerken met inwoners. De antwoorden gebruiken we om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Passend bij hoe de inwoners van gemeente Barendrecht met ons willen samenwerken.  

Over de vragenlijst 
Je kunt de vragenlijst niet tussentijds opslaan, omdat je deze invult via een algemene, anonieme link. Het is daarom handig om de vragenlijst in één keer in te vullen. Wij kunnen overigens ook niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven; er staan geen namen bij.
We zijn benieuwd naar jouw mening!